Persoonsbeveiliging

Pers1Situaties zoals bedreiging, afpersing, stalking, ontvoering en aanslagen vinden helaas in toenemende mate plaats in onze samenleving. Niet alleen bekende personen, mensen uit de zakenwereld en politici hebben te maken met deze vormen van dreiging. Ook mensen die geen high-profile hebben kunnen hiermee te maken krijgen.  Het kan dus gaan om directe en indirecte dreiging. Om de persoonlijke veiligheid van een individu, nabije kringen en de omgeving te waarborgen is een persoonsbeveiliger bij uitstek het meest geschikte middel.

De persoonsbeveiligers van Solid Guards Security zijn zeer getrainde professionals, zowel in binnen- als buitenland, om veiligheidsrisico’s vroegtijdig te herkennen, zowel direct als indirect. Door de ervaring waarover zij beschikken weten zij precies hoe deze kennis en de manier van handelen moeten worden toegepast  in de praktijk. Geen individu is identiek, daarom zal elk geval anders moeten worden benaderd om de persoon in kwestie zo goed mogelijk van dienst te zijn en in veiligheid te brengen en houden. Om hier het beste vorm aan te geven zal er een kennismakings- en een voorbereidingsgesprek plaatsvinden om te monitoren wat de veiligheidsbehoefte is. Met deze behoefte als uitgangspunt zal vervolgens een passend veiligheidsplan voortvloeien.

Als u meer informatie nodig heeft over deze dienst kunt u contact opnemen met Solid Guards Security en zetten wij heel graag  voor u uiteen wat wij met deze dienst voor u kunnen betekenen.