Predictive Profiling

Het nieuwe beveiligen

In de beveiligingsbranche is het belangrijk om vooruit te denken en waar nodig aan te passen aan de situatie en de omgeving waarin iemand zich verkeert. Dit is een van de hoofdtaken van elke beveiligingsbeambte. Het reactief optreden hoort daar dan ook bij. Bij calamiteiten treedt de beveiliger op om de situatie op te lossen of indien nodig te ontruimen, bij diefstal wordt een verdachte aangehouden en wordt de politie ingeschakeld, enzovoorts. Om de huidige manier van beveiligen te optimaliseren is zijn er verschillende studies en onderzoeken geweest om een manier te vinden om ongewenste situaties voor te zijn. Deze vorm van beveiligen heet Predictive profiling & hostmanship. Deze nieuwe vorm van beveiliging betekent niets minder dan proactief beveiligen vanuit gastheerschap om ongewenste situaties vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen. Het ontdekken van personen die afwijkend gedrag vertonen noemt men profiling. Door deze personen proactief te benaderen vanuit gastheerschap kan worden gepeild of deze mogelijk een bedreiging vormen of kwaad in de zin hebben. Met dit middel kan het uiteindelijke doel kunnen worden gerealiseerd, namelijk het voorkomen van ongewenste en onveilige situaties voor personen, bedrijven en de gehele maatschappij.

Wat betekent dat voor uw onderneming?

Solid Guards Security heeft samen met alle beveiligingsbeambten die hiervoor de juiste cursus hebben gevolgd een unieke formule ontwikkeld om deze vorm van beveiligen in te zetten in elke onderneming. De methode werkt altijd, ongeacht in welke branche het wordt toegepast.